Duyurular

 • 31/12/2016
  2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı

  2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem konularını görüşüp sonuçlandırmak üzere...

  Devamı
 • 04/05/2015
  TBB Duyuruları

  Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 2015/43 - 45 - 46 ve 47 sayılı duyuruları.

  Devamı
 • 28/04/2014
  Avukatlık Kanunu Tasarısı

  Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997’dir. ...

  Devamı
 • 13/12/2011
  Doğu Akdeniz Bölge Baro Başkanları Toplantısı

  Doğu Akdeniz Bölge Baro Başkanları Toplantısı 21 - 22 Ocak 2012 tarihlerinde yapılacaktır.

  Devamı
 • 09/06/2011
  CMK Temyiz Harçları

  CMK Temyiz Harçlarının Yargılama gideri olarak düzenlenmesi ile ilgili Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Devamı
 • 11/04/2011
  Stajyer Avukatlarla Tanışma Toplantısı

  Baromuz Staj Komisyonu Komisyon Başkanı Av.Dilem AKSOY, stajyer avukatlarla tanışma toplantısı düzenlemiştir.

  Devamı
 • 07/04/2011
  TBB'den Baromuza Araç Teslimatı Yapıldı

  Türkiye Barolar Birliği'nden Osmaniye Baromuza araç teslimatı yapıldı.

  Devamı
 • 05/04/2011
  5 Nisan Avukatlar Günü

  5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda saygı duruşundan sonra, Baro Başkanımız Av. Hüseyin SEZGİN tarafından anıta çelenk sunulmuştur.

  Devamı
 • 17/03/2011
  TBB Duyuru 2011/21

  6111 No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihinde..

  Devamı
 • 17/03/2011
  TBB Duyuru 2011/22

  6111 No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihinde..

  Devamı
 • 16/03/2011
  İcra İflas Kanunu 281/2 Gereği Alınan İhtiyati Haciz Kararları ve İnfazı Sorunu

  Borçlunun, borcunu ödemekten kaçınması, aczi halinde olması veya muvazaalı işlemlerinden sonra alacağın tahsili açısından açılacak tasarrufun iptali davalarından...

  Devamı
 • 16/03/2011
  Yargı Reformu Strateji Taslağı ve Reform Çalışmalarıyla Adalet Sisteminin İyileştirilmesi

  Bugüne kadar Türkiye aleyhine adil yargılanma hakkı ihlali ile sonuçlanan dava sayısı epey sayıda olup, bir kısım karar da dostane çözümle sonuçlanmıştır..

  Devamı
 • 16/03/2011
  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  Batılı ülkeler kanunlarında uzun yıllardır mevcut olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin..

  Devamı
 • 16/03/2011
  Hukuk Yargılamasında Davanın Islahı Kurumu

  Islah, iki tarafın da hazır olduğu oturumda sözlü olarak yapılabilir. Aynı madde uyarınca ıslah, duruşma dışında yapılmak istenirse..

  Devamı
 • 16/03/2011
  Deneme Süreli İş Sözleşmesi

  Çalışma hayatında işverenin işçilik giderlerini azaltma amaç ve isteği istihdam edilecek işçilerin..

  Devamı
 • 16/03/2011
  Davanın Sulh Yoluyla Sona Ermesinde Avukatın Ücret Alacağı ve Bundan Doğan Sorumluluk

  Kişiler, günlük hayatlarında, her an birden çok hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Toplumda yaşayan herkesin..

  Devamı
 • 16/03/2011
  Çekten Cayma (T.T.K.m.711/3)

  Türk Ticaret Kanunu’nun 711. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen ve keşideciye hukuken sorumlu olduğu çekin rıza dışında..

  Devamı
 • 16/03/2011
  Adli Sicil Kanunu Pratik Bilgiler

  Hapis cezasının ertelenmesi halinde, adli para cezası ile ilgili olarak, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırma mahkümiyet halinde..

  Devamı
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

BARO KOMİSYONLARI

Baromuz oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR